Logopedski centar Prizren

Bavimo se prevencijom, dijagnostikom i organizovanjem terapijasko rehabilitacionog programa

NORME UREDNOG RAZVOJA

Tretmani

Sprovođenje naučno zasnovane ABA terapije u našem centru koju vrše sertifikovani BCaBA stručnjaci pod nadzorom svetski priznatih BCBA stručnjaka je ono što nas izdvaja i čini prepoznatljivim.
Takođe u našem centru radi tim stručnjaka koji multidisciplinarnim pristupom udružuju svoja polja ekspertize gradeći sveobuhvatan i individualizovan pristup svakom detetu.

Opširnije

Šta i kako radimo

  • Dijagnostika

    Logopedska dijagnostika počinje uzimanjem anamnestičkih podataka iz porodice kao i uzimanje podataka iz ostalih medicinskih dokumenata (ako za njima postoji potreba u sklopu postavljenja adekvatne dijagnostike).

  • Tretman

    Sprovođenje naučno zasnovane ABA terapije u našem centru koju vrše sertifikovani BCaBA stručnjaci pod nadzorom svetski priznatih BCBA stručnjaka je ono što nas izdvaja i čini prepoznatljivim. Takođe u našem centru radi tim stručnjaka koji multidisciplinarnim pristupom udružuju svoja polja ekspertize gradeći sveobuhvatan i individualizovan pristup svakom detetu.

  • Logopedski instrumenti

    Naš logopedski centar poseduje savremene aparate i instrumente koji pored ostalih metoda u logopedskom tretmanu pomaže u rehabilitaciji govora i jezika.

Želite li saznati više? Pogledajte na Youtube

Najčešće postavljana pitanja

FAQs

Kada potražiti pomoć stručnjaka? Ne oklevajte. Ne čekajte. Rani tretman - bolja prognoza! U ovoj sekciji možete ostavite komentar ili postavite pitanje našim stručnjacima.

Individualni logopedski tretmani se sprovode kod dece sa: razvojnom disfazijom, dislalijom, disleksijom, disgrafijom, diskalkulijom, specifičnim smetnjama u učenju, mucanjem, dispraksijom, autizmom, Aspergerovim sindromom, ADD/ADHD

Ukoliko želite da pitanja budu javno prezentovana na web stranici, kako bi informisali i pomogli ljudima koji imaju slične probleme, možete ih postaviti direktno na ovoj stanici. Takođe za pitanja koja ne želite da budu objavljena možete koristiti
e-mail adresu: locp-ks@info.net

LOKACIJA I KONTAKT

Ordinacija

Prizren-Arbana


Phone +383-49-125 797

Email info@locp.org

Termini

Prizren-Arbana


Phone +383-49-125 797

Email info@locp.org